Thêm user Admin vào WordPress qua mySQL Database

Đã bao giờ bạn gặp trường hợp tài khoản admin WordPress bị khóa hoặc h@ck? Đôi khi hacker sẽ ngăn bạn quản trị trang web của chính bạn bằng cách xóa tài khoản quản trị của bạn khỏi cơ sở dữ liệu.

Thêm user Admin vào WordPress qua mySQL Database

Trong bài viết này, 9Kafe sẽ hướng dẫn bạn cách thêm người dùng quản trị vào cơ sở dữ liệu WordPress thông qua MySQL để bạn có thể lấy lại quyền truy cập của mình.

Tại sao phải can thiệp vào MySQL Database?

Chúng tôi đã từng gặp sự cố trong đó trang web của người dùng bị tấn công và tài khoản quản trị viên của họ đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu. Điều này đã khóa họ khỏi trang web WordPress của họ mà không có bất kỳ phương thức truy cập nào khác.

Chúng tôi có thể giúp họ truy cập vào trang web của mình bằng cách tạo user Admin mới trực tiếp vào trang web WordPress. Chúng tôi đã làm điều đó bằng cách sử dụng phpMyAdmin, một công cụ dựa trên web cho phép bạn quản lý cơ sở dữ liệu MySQL bằng trình duyệt web.


“Nếu bạn thấy mình bị mất quyền quản trị WordPress do tin tặc hoặc đơn giản là vì bạn quên mật khẩu, thì bạn có thể can thiệp vào MySQL Database để khôi phục.”

9Kafe

Tuy nhiên, bạn nên luôn tạo một bản sao lưu cơ sở dữ liệu của mình trước khi thực hiện bất kỳ chỉnh sửa MySQL nào. Sau đó, khi bạn có thể đăng nhập lại vào trang web của mình, bạn có thể cần làm theo hướng dẫn của chúng tôi để sửa trang web WordPress bị tấn công của mình.

Với điều đó đã được nói, chúng ta hãy xem cách thêm người dùng quản trị vào cơ sở dữ liệu WordPress thông qua MySQL.

Thêm Admin vào WordPress database với phpMyAdmin

phpMyAdmin được cài đặt sẵn với hầu hết các công ty cung cấp Hosting WordPress. Bạn có thể tìm thấy nó trong phần Cơ sở dữ liệu của bảng điều khiển cPanel.

Đây là ảnh chụp màn hình từ bảng điều khiển Cpanel:

Thêm Admin vào WordPress database với phpMyAdmin

Nhấp vào biểu tượng sẽ mở ra giao diện phpMyAdmin.

Bạn cần chọn cơ sở dữ liệu WordPress của mình từ cột bên trái. Sau đó, phpMyAdmin đó sẽ hiển thị tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu WordPress của bạn.

Bạn sẽ thực hiện các thay đổi đối với bảng wp_users và wp_usermeta.

Bạn sẽ thực hiện các thay đổi đối với bảng wp_users và wp_usermeta.

Thêm người dùng vào bảng wp_users

Đầu tiên, bạn cần tìm table wp_users và nhấp vào nó. Điều này sẽ hiển thị những user hiện được liệt kê trong bảng.

Lưu ý trong ảnh chụp màn hình bên dưới rằng có hai ID người dùng trong bảng của trang web demo của chúng tôi, 1 và 2. Khi tạo một người dùng mới cho trang demo của mình, chúng tôi sẽ gán cho nó ID 3.

Bạn cần nhấp vào tab ‘Insert‘ ở đầu màn hình để có thể chèn thông tin cho người dùng quản trị mới.

Thêm người dùng vào bảng wp_users

Thêm thông tin sau vào các trường trên biểu mẫu Insert:

 • ID: chọn một số duy nhất (trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng 3)
 • user_login: tên người dùng sẽ được sử dụng khi đăng nhập
 • user_pass: thêm mật khẩu và đảm bảo chọn MD5 trong menu chức năng (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)
 • user_nicename: tên đầy đủ hoặc biệt hiệu của người dùng
 • user_email: địa chỉ email của người dùng
 • user_url: địa chỉ trang web của bạn
 • user_registered: chọn ngày và giờ người dùng đã đăng ký bằng lịch
 • user_activation_key: để trống
 • user_status: đặt giá trị này thành 0
 • display_name: tên đầy đủ hoặc tên hiển thị của người dùng
Thêm thông tin vào các trường trên biểu mẫu Insert

Khi bạn đã hoàn tất, hãy đảm bảo rằng bạn nhấp vào nút ‘Go‘ để lưu trữ người dùng mới.

Thêm người dùng vào bảng wp_usermeta

Bây giờ bạn cần tìm table wp_usermeta và nhấp vào nó. Sau đó, bạn nên nhấp vào tab ‘Insert‘ như bạn đã làm trong bước trước.

Tiếp theo, bạn cần thêm thông tin sau vào biểu mẫu Chèn:

 • unmeta_id: để trống (nó sẽ được tạo tự động)
 • user_id: ID người dùng bạn đã sử dụng ở bước trước
 • meta_key: giá trị wp_capabilities
 • meta_value: chèn nội dung sau: a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}
Thêm người dùng vào bảng wp_usermeta

Sau đó, khi cuộn xuống, bạn sẽ tìm thấy các trường cho hàng thứ hai. Bạn cần thêm các thông tin sau:

 • unmeta_id: để trống (nó sẽ được tạo tự động)
 • user_id: ID người dùng bạn đã sử dụng trong các bước trước đó
 • meta_key: bạn cần nhập wp_user_level
 • meta_value: 10
Bạn cần thêm các thông tin wp_user_level

Khi bạn đã nhập xong thông tin vào các trường, bạn cần nhấp vào nút ‘Go’. Xin chúc mừng, bạn đã tạo một tên người dùng quản trị mới.

Bây giờ bạn sẽ có thể đăng nhập vào khu vực quản trị WordPress của mình bằng tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã chỉ định cho người dùng này.

Ngay sau khi đăng nhập, bạn cần điều hướng đến User » All users, sau đó nhấp vào tên người dùng bạn vừa tạo.

Ngay sau khi đăng nhập, bạn cần điều hướng đến User » All users

Bây giờ, không cần thay đổi bất cứ điều gì, hãy cuộn xuống cuối trang và nhấp vào nút ‘Save‘.

Điều này sẽ cho phép WordPress xóa người dùng bạn vừa tạo và cập nhật một số thông tin cần thiết.

Thêm Admin vào WordPress bằng query SQL

Nếu bạn là nhà phát triển, thì bạn có thể tăng tốc quá trình bằng cách sử dụng mã.

Chỉ cần nhập truy vấn SQL này vào cơ sở dữ liệu của bạn:

INSERT INTO `databasename`.`wp_users` (`ID`, `user_login`, `user_pass`, `user_nicename`, `user_email`, `user_url`, `user_registered`, `user_activation_key`, `user_status`, `display_name`) VALUES ('3', 'demo', MD5('demo'), 'Your Name', 'test@example.com', 'http://www.example.com/', '2022-09-01 00:00:00', '', '0', 'Your Name');
 
INSERT INTO `databasename`.`wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, '3', 'wp_capabilities', 'a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}');
 
INSERT INTO `databasename`.`wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, '3', 'wp_user_level', '10');

Đảm bảo rằng bạn thay đổi ‘databasename‘ thành cơ sở dữ liệu bạn đang làm việc. Ngoài ra, đừng quên thay đổi các giá trị khác thành những giá trị bạn muốn cho người dùng mới, như chúng tôi đã giải thích trong phương pháp đầu tiên.

Thêm Admin vào WordPress bằng query SQL

Kết

Hy vọng hướng dẫn này đã giúp bạn tìm hiểu cách thêm user Admin vào cơ sở dữ liệu WordPress thông qua MySQL Database.

4.8/5 - (22 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận